Gebeurtenis

Vooronderzoek Anzegem Heirbaan 100

sleuvenonderzoek, bureauonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072284
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072284

Beschrijving

Er zijn 3 sleuven aangelegd met een totale oppervlakte van 326,831 m². Op die manier werd 10,65% van het terrein archeologisch onderzocht. Omdat er in de sleuven geen indicatoren voor behoudswaardige archeologische vindplaatsen zijn gevonden en omdat uit de sleuven bleek dat de ondergrond het centrale plangebied intensief is verstoord, werd besloten dat verdere uitbreidingen in de vorm van kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven onnodig zijn.

Bron     : Bron Willaert A., Van Goidsenhoven W., Thys C., Ghyselbrecht E. en Demey D. 2020: Nota Anzegem Heirbaan 100: Verslag van Resultaten, Project 2020E16. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Auteurs :  Ruben Willaert bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: Bron Willaert A., Van Goidsenhoven W., Thys C., Ghyselbrecht E. en Demey D. 2020: Nota Anzegem Heirbaan 100: Verslag van Resultaten, Project 2020E16. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14939


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Heirbaan 100 (Anzegem)
Tijdens de terreinevaluatie zijn 16 sporen geregistreerd. De archeologisch relevante categorieën betreffen greppels/grachten, lagen, (uitgebroken) muurfunderingen en kuilen. Deze zijn allen te koppelen aan een landbouwexploitatie die historisch is gedocumenteerd binnen het plangebied sinds de late 18de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Anzegem Heirbaan 100 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072284 (Geraadpleegd op )