Gebeurtenis

Vooronderzoek Damme Brieversweg 67

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, bureauonderzoek
ID
1072288
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072288

Beschrijving

Er werden 8 sleuven aangelegd met een totale oppervlakte van 559,89 m². Op die manier werd 10,17% van het terrein archeologisch onderzocht. Omdat er in de sleuven geen indicatoren voor behoudswaardige archeologische vindplaatsen zijn gevonden en omdat uit de sleuven bleek dat de ondergrond het plangebied intensief is verstoord, werd besloten dat verdere uitbreidingen in de vorm van kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven onnodig zijn.

Bron     : Van Goidsenhoven W., Willaert A., Ghyselbrecht E. en Demey D. 2020: Nota Brieversweg-Scheewege: Verslag van Resultaten, Project 2020E17. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Auteurs :  Ruben Willaert bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN GOIDSENHOVEN W., WILLAERT A., GHYSELBRECHT E., DEMEY D. 2020: Nota Brieversweg-Scheewege: Verslag van Resultaten, Project 2020E17. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14940


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Brieversweg 67 (Damme)
Tijdens de terreinevaluatie zijn 6 sporen geregistreerd, enkele greppels en kuilen. 


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Damme Brieversweg 67 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072288 (Geraadpleegd op )