Gebeurtenis

Vooronderzoek Staden Schierveldestraat 14

verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072289   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072289

Beschrijving

De verkennende boringen zijn handmatig uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De top van het in situ-sediment, in dit geval de B(t)s- of BC-horizont werd over een diepte van 30 – 40 cm (ca. 3 boorkoppen) bemonsterd. De bemonsterde lagen bevonden zich telkens onmiddellijk onder de bouwvoor (Ap), op een diepte van ca. 40 - 50 cm onder het maaiveld.

Er werden zeven proefsleuven aangelegd, één dwarssleuf en zes kijkvensters voor een totale oppervlakte van 1.106 m². De totale advieszone voor proefsleuvenonderzoek omvat 8.400 m², waardoor 13.1% onderzocht werd.

Bron     : Krug C., Van Hoecke H. 2020: Nota Staden, Schierveldestraat: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport Nr. 1452. Bassevelde: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 17-09-2020

Bronnen

Bron: KRUG C., VAN HOECKE H. 2020: Nota Staden, Schierveldestraat: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport Nr. 1452. Bassevelde: BAAC Vlaanderen bvba.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14972


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schierveldestraat 14 (Staden)
Tijdens dit proefsleuvenonderzoek kwamen dertig sporen aan het licht en dit verspreid over twee zones.