Gebeurtenis

Vooronderzoek Duffel Gymhal

verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072290
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072290

Beschrijving

Er zijn drie parallelle noordoost-zuidwest georiënteerde sleuven uitgegraven van ca. 2m breed. Er zijn eveneens twee kijkvensters aangelegd. Een eerste klein kijkvenster werd uitgegraven in het noorden van sleuf 1. Het tweede kijkvenster bevindt zich in het noorden van sleuf 2.

Via de beschreven methodiek werd in totaal 422m² verdiept tot op het archeologisch relevante niveau (waaronder 107m² kijkvensters). Dit betekent dat zo’n 22% van het terrein archeologisch werd getoetst (inclusief kijkvensters).

Bron     : Mestdagh B. en Bartholomieux B. (Red.) 2020: Proefsleuvenonderzoek Duffel Gymhal: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A101. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Bronnen

Bron: Mestdagh B. en Bartholomieux B. (Red.) 2020: Proefsleuvenonderzoek Duffel Gymhal: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A101. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14988


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Rooienberg 52 (Duffel)
Verspreid over het onderzochte terrein zijn dertig sporen herkend. Het gaat om greppels, grachten, paalsporen, kuilen en een depressie. Ter hoogte van kijkvenster 2 is een groot aantal paalsporen gevonden. Dit zijn waarschijnlijk de resten van een hoofdgebouw uit de 14de – 15de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Duffel Gymhal [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072290 (Geraadpleegd op )