Gebeurtenis

Vooronderzoek Bredene Duivekeetzwin

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072292
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072292

Beschrijving

Het onderzoeksgebied werd geëvalueerd door middel van 14 parallelle langse proefsleuven. In functie van de verdere waardering van de aangetroffen sporen werden bijkomend nog vier kijkvensters aangelegd. Er werd 13,3% van het onderzoeksgebied met sleuven onderzocht.

Bron     : Pype P en De Hooghe G. 2020: Sporen van de volmiddeleeuwse nederzetting op een kreekrug. Proefsleuvenonderzoek langs de landweg te Bredene: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1244. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  : 17-09-2020

Bronnen

Bron: PUPE P., DE HOOGHE G. 2020: Sporen van de volmiddeleeuwse nederzetting op een kreekrug. Proefsleuvenonderzoek langs de landweg te Bredene: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1244. Gent: ABO NV.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14997


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Landweg 9 (Bredene)
Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek wees op het voorkomen van een cluster met volmiddeleeuwse sporen in het uiterste oostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied. De aanwezigheid van greppelconfiguraties, diverse kuilen, paalkuilen en gebruiksaardewerk wijzen op een duidelijke volmiddeleeuwse nederzetting.