Gebeurtenis

Vooronderzoek Brugge Chartreuseweg

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072293   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072293

Beschrijving

Het aangelegde vlak bevond zich onder de ploeglaag, bovenop de onverstoorde bodem. De proefsleuven hebben een onderlinge afstand van 13 m en legden 10 % van het areaal ter hoogte van de geplande nieuwbouw bloot. Het sleuvenplan is aangepast aan de bestaande verhardingen.

 

Bron     : Verwerft D., Mikkelsen J.H. en Roelens F. 2020: Proefsleuvenonderzoek Chartreuseweg, Brugge: Verslag van Resultaten, Raakvlak project 2020E369. Brugge: Raakvlak bvba.
Auteurs :  IOED Raakvlak
Datum  : 17-09-2020

Bronnen

Bron: Verwerft D., Mikkelsen J.H. en Roelens F. 2020: Proefsleuvenonderzoek Chartreuseweg, Brugge: Verslag van Resultaten, Raakvlak project 2020E369. Brugge: Raakvlak bvba.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15002


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Chartreuseweg 47 (Brugge)
Gedurende het proefsleuvenonderzoek werd duidelijk dat binnen het projectgebied geen archeologisch erfgoed aanwezig was.