Gebeurtenis

Vooronderzoek Lier Kapelstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072295   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072295

Beschrijving

Tijdens de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek diende afgeweken te worden van het voorgestelde sleuvenplan. In totaal werd er 77 m² onderzocht door middel van het proefsleuvenonderzoek. Dit komt overeen met ca. 12,5% van het eerste te onderzoeken plangebied (615 m²). Het proefsleuvenonderzoek omvatte één sleuf en één kijkvenster of testput. Deze testput werd aangelegd om te kijken in hoeverre het archeologisch niveau op deze plaats verstoord was.

Bron     : Van Bavel J. & Verrijckt J. 2020: Nota Proefsleuvenonderzoek Lier, Kapelstraat 33: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0347. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  : 18-09-2020

Bronnen

Bron: VAN BAVEL J., VERRIJCKT J. 2020: Nota Proefsleuvenonderzoek Lier, Kapelstraat 33: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0347. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15011 https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15458


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kapelstraat 33 (Lier)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek in fase 1 werden geen archeologische sporen en/of vondsten aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek in fase 2 werden ook geen archeologische sporen en/of vondsten aangetroffen. Er kan worden gesteld dat de bodem in het plangebied reeds verstoord is door de vroegere gebouwen in het plangebied.