Gebeurtenis

Vooronderzoek Dilbeek Plankenstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072296   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072296

Beschrijving

Er werden vijf sleuven aangelegd dwars op de Plankenstraat en in de lengte van het onderzoeksgebied. De sleuven werden aangelegd conform het programma van maatregelen. Het onderzoeksgebied is ca. 2832,6m², waarvan de sleufoppervlakte ca. 283m² bedraagt. 

Bron     : Coenaerts J. 2020: Proefsleuvenonderzoek ter hoogte van de Plankenstraat nr. 48 te Dilbeek: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1246. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  : 18-09-2020

Bronnen

Bron: COENAERTS J. 2020: Proefsleuvenonderzoek ter hoogte van de Plankenstraat nr. 48 te Dilbeek: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1246. Gent: ABO NV.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15015


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Plankenstraat 50 (Dilbeek)
Er werden vijf antropogene sporen aangetroffen, allen sporen te relateren aan de 19-20ste eeuw activiteiten van de boerderij.