Gebeurtenis

Vooronderzoek Keerbergen Haachtsebaan 92

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072297
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072297

Beschrijving

De site werd onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Er werd gewerkt met parallelle en continue proefsleuven. Er werd ten opzichte van de voor onderzoek beschikbare oppervlakte een dekkingsgraad van 12,6% bereikt, verdeeld in 10,37% proefsleuven en 2,23% kijkvensters

Bron     : De Beenhouwer J. & Arckens M. 2020: Nota Keerbergen Haachtsebaan 92: Verslag van Resultaten, FODIO Folio 60. Moerbeke: FODIO bvba.
Auteurs :  Fodio bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: DE BEENHOUWER J., ARCKENS M. 2020: Nota Keerbergen Haachtsebaan 92: Verslag van Resultaten, FODIO Folio 60. Moerbeke: FODIO bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15050


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Haachtsebaan 92 (Keerbergen)
Er werden sporen geregistreerd uit verschillende perioden. Het belangrijkste spoor was een gebogen gracht met een sterk uitgeloogde vulling die oorspronkelijk watervoerend was. Deze kon niet worden gedateerd. Daarnaast werd een aantal kleine goed afgelijnde paalkuilen aangetroffen uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd. Zij vormen geen structuur, waardoor ook deze sporen niet met een permanente nederzetting in verband kunnen worden gebracht. Het zou ook om landbouwsporen kunnen gaan. Op de overgang van de 18de naar de 19de eeuw werd een huis gebouwd in de zuidoostelijke hoek van het terrein. Deze had een ondiepe bakstenen kelder en een fundering van losse steenbrokken.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Keerbergen Haachtsebaan 92 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072297 (Geraadpleegd op )