Gebeurtenis

Vooronderzoek Zottegem Buke

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072298   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072298

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 8 brede sleuven gegraven. Bij de inplanting en oriëntatie van de sleuven diende afgeweken van het vooropgestelde sleuvenplan. Er diende namelijk rekening te worden gehouden met de situatie op het terrein en de nog aanwezige verharding.

De totale oppervlakte van het terrein dat kon worden onderzocht bedraagt 7150m². In totaal werd 626m² van het oppervlak onderzocht door middel van proefsleuven, welke goed is voor 9,98% van het volledige projectgebied.

Bron     : Boecksteyns A. 2020: Proefsleuvenonderzoek Zottegem Buke: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A88. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  : 18-09-2020

Bronnen

Bron: BOECKSTEYNS A. 2020: Proefsleuvenonderzoek Zottegem Buke: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A88. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15082


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Buke 50 (Zottegem)
In totaal kon één archeologisch spoor worden geregistreerd. Door het ontbreken van vondstmateriaal blijft een datering hiervoor echter uit.