Gebeurtenis

Vooronderzoek Kalmthout Darm 5

verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072302
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072302

Beschrijving

De verkennende archeologische boringen werden geplaatst met een edelmanboor met een diameter van 12 cm. Alle opgeboorde sediment werd beschreven en per aardkundige eenheid ingezameld.

Tijdens de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek diende er afgeweken te worden van het voorgesteld sleuvenplan. Er zijn in totaal 7 proefsleuven aangelegd. In totaal werd er 1.849 m² aangelegd. Dit komt overeen met ca. 13% van het totale onderzoeksgebied. 

Bron     : Van Bavel J., Adriaensen J. & Verrijckt J. 2020: Nota Landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek Kalmthout Darm 5: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0357. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN BAVEL J., ADRIAENSEN J., VERRIJCKT J. 2020: Nota Landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek Kalmthout Darm 5: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0357. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15144


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Darm 5 (Kalmthout)
Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem zijn antropogene sporen/verstoringen aangetroffen die terug te brengen zijn tot de recente landbouwactiviteiten, afwatering en interne indeling van de percelen van het projectgebied. In het westelijke gedeelte van het plangebied zijn er perceelsgrenzen aangetroffen die teruggaan tot de tweede helft van de 18de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Kalmthout Darm 5 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072302 (Geraadpleegd op )