Gebeurtenis

Vooronderzoek Torhout Noordlaan Infrax

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072304   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072304

Beschrijving

Er werden 13 parallelle, 1,80m brede sleuven met een tussenafstand van ca.15m en een noordwest-zuidoost oriëntatie aangelegd. In totaal werd 3107m² onderzocht door middel van proefsleuven.

Bron     : Vanhoutte C. 2020: Proefsleuvenonderzoek Torhout Noordlaan: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A436. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  : 18-09-2020

Bronnen

Bron: VANHOUTTE C. 2020: Proefsleuvenonderzoek Torhout Noordlaan: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A436. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Type: literatuur
Datum: 2020
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15150


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Noordlaan 21 (Torhout)
Er kwamen slechts een beperkte hoeveelheid archeologische sporen aan het licht. Het gaat hierbij voornamelijk om grachten met een noordoost – zuidwest oriëntatie. Verspreid konden ook nog enkele geïsoleerde potentiële paalkuilen geregistreerd worden.