Gebeurtenis

Vooronderzoek Zedelgem Torhoutsesteenweg 432

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072305
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072305

Beschrijving

Er werden negen proefsleuven aangelegd. Er werd één kijkvenster aangelegd in werkput 19 en één dwarssleuf in werkput 22.

Bron     : Pieters H., De Smaele B. 2020: Nota Zedelgem Torhoutsesteenweg 432: Verslag van Resultaten, Hembyse Archeologie project 2020F3. Gent: Hembyse bvba.
Auteurs :  HEMBYSE
Datum  :

Bronnen

Bron: PIETERS H., DE SMAELE B. 2020: Nota Zedelgem Torhoutsesteenweg 432: Verslag van Resultaten, Hembyse Archeologie project 2020F3. Gent: Hembyse bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15153


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Torhoutsesteenweg 432 (Zedelgem)
Er werden enkel grondsporen uit de Nieuwste Tijd aangetroffen. Het gaat om greppels, vergravingen en huishoudelijke afvalkuilen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Zedelgem Torhoutsesteenweg 432 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072305 (Geraadpleegd op )