Gebeurtenis

Vooronderzoek Merksplas Veldenbergstraat

sleuvenonderzoek, landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072306
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072306

Beschrijving

Verspreid over het terrein werden 24 verkennende archeologische boringen geplaatst.

Tijdens de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek werd niet afgeweken van het voorgestelde sleuvenplan in het programma van maatregelen. Enkel ter hoogte van de bestaande veldweg werden de sleuven onderbroken aangezien deze op het moment van de sleuven nog in gebruik was. Er werden drie proefsleuven aangelegd met een noordwest-zuidoost oriëntatie en negen met een zuidwest-noordoost oriëntatie. Deze proefsleuven werden aangevuld door middel van drie kijkvensters. In totaal werd er 2281 m² onderzocht, daarvan bestond 44,5 m² uit kijkvensters. Dit zorgt voor een dekkingsgraad van 13,6% van de totale oppervlakte van de advieszone.

Bron     : Pepermans J., Wijnen J. Adriaensen J. & Verrijckt J. 2020: Nota Landschappelijk booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek Merksplas Veldenbergstraat: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0354. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: PEPERMANS J., WIJNEN J. ADRIAENSEN J., VERRIJCKT J. 2020: Nota Merksplas Veldenbergstraat: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0354. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Type: literatuur
Datum:
Toelichting: https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15154


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Veldenbergstraat (Merksplas)
Er kwamen slechts twee subrecente greppels, enkele natuurlijke sporen en recente antropogene verstoringen aan het licht. Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Merksplas Veldenbergstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072306 (Geraadpleegd op )