Gebeurtenis

Toevalsvondst Steenokkerzeel Parochiekerk Sint-Rumoldus

toevalsvondsten
ID
1072311
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072311

Beschrijving

Bij rioleringswerken ten zuiden van de inkom van de Sint-Rumolduskerk werden bij het uitgraven van een werkput voor een septische put enkele menselijke botfragmenten aangetroffen.

Bij de terreinevaluatie werd opgemerkt dat een recente verstoring van een afvoerbuis dwars door de werkput liep. De rest van de werkput vertoonde een donkerbruine, homogene laag vermengd met mortel-, baksteen- en botfragmenten. Verder waren in de kleine werkput geen duidelijke aflijningen van kuilen of graf zichtbaar. Hier en daar werden wel botfragmenten opgeraapt.

Auteurs :  Vynckier, Geert
Datum  : 22-09-2020

Bronnen

Bron: https://id.erfgoed.net/dossiers/4622
Type: vondstmelding
Datum: 05-06-2020