Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Hoogstraten Meerleseweg

waarderend archeologisch booronderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072314
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072314

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bestond uit een verkennend booronderzoek in een deel van het projectgebied, een waarderend booronderzoek in datzelfde deel van het projectgebied en een proefsleuvenonderzoek over het ganse projectgebied.

Het verkennend booronderzoek werd uitgezet op 2 delen van het onderzoeksgebied met een hoog steentijdpotentieel. In deze zones werden in totaal 39 boringen in een verspringend driehoeksgrid van minimaal 10 bij 12 m uitgezet. Er werd geboord met een edelmanboor met een diameter van 10 cm tot 30 cm in de C-horizont. Enkel boring 17 kon niet uitgevoerd worden wegens te hoog grondwater. Boringen 13 tot 16 bleken verstoord en de sedimenten ervan zijn niet ingezameld. Enkel in boringen 25 en 28 waren aanwijzingen voor de aanwezigheid van steentijdoccupatie aanwezig.

Rond de zone van verkennende boringen 25 en 28 werden 29 waarderende boringen uitgezet tot 30 cm in de C-horizont, in een verspringend driehoeksgrid van 5 bij 6 m, met een edelmanboor van 10 cm doorsnede. Er werden geen bijkomende elementen voor de aanduiding van een steentijdoccupatie aangetroffen.

Om alle aanwezigheid van steentijdoccupatie uit te sluiten werd rond de verkennende boorpunten 25 en 28 telkens een proefput van 1 op 1 m in vlakken van 10 cm uitgegraven tot in de C-horizont. De zeefresidus van de vlakken leverden geen resultaat op.

Vervolgens werden over het ganse onderzoeksgebied 13 proefsleuven met een breedte van 2 m en een onderlinge afstand van 15 m uitgezet, wat een dekkingsgraad van 8,3 procent geeft. Alle archeologische, recente en natuurlijke sporen zijn te linken aan afwatering, perceleringsgreppels en landbouwactiviteiten uit de nieuwe of nieuwst tijd.

Bron     : VAn der Kelen A. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Meerleseweg en Groot Eyssel te Hoogstraten (prov. Antwerpen) 22.613 Nota, ABO Archeologische Rapporten 1288, Aartselaar
Auteurs :  Van der Kelen, Anouk
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN DER KELEN A. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Meerleseweg en Groot Eyssel te Hoogstraten (prov. Antwerpen) 22.613 Nota, ABO Archeologische Rapporten 1288, Aartselaar
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Meerleseweg (Hoogstraten)
Het vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk, een verkennend en waarderend booronderzoek gevolgd door proefsleuven, sloot het steentijdpotentieel en het potentieel op grondsporen uit jongere periodes uit. Er werden enkel sporen van afwatering, percelleringsgreppels en landbouwactiviteiten uit de nieuwe of nieuwste tijd waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Hoogstraten Meerleseweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072314 (Geraadpleegd op )