Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Kalmthout Brasschaatsteenweg

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072316
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072316

Beschrijving

Bij het landschappelijk booronderzoek werd het programma van maatregelen van de bureaustudie gevolgd waarbij 5 boringen dienden uitgevoerd te
worden met een Edelmanboor van diameter 7cm. De boorpunten zijn in 3 parallelle boorraaien ingepland volgens een verspringend driehoeksgrid. Er werd geboord tot minimum 30 cm in het moedermateriaal. Tijdens het booronderzoek werden geen sporen of vondsten aangetroffen. Bijgevolg is er geen nood aan conservatie. Er werden geen stalen genomen. De landschappelijke boringen toonden aan dat er binnen het onderzoeksgebied geen intacte podzolbodem of relevante begraven bodemhorizonten aanwezig zijn.

Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 4 parallelle oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde sleuven, mee met de lengterichting van het terrein en haaks op de Brasschaatsteenweg. Dit sleuvenplan kon op het terrein gevolgd worden. Er werden in totaal 2 kijkvensters aangelegd enerzijds om de afwezigheid van sporen te verifiëren. De oppervlakte van de onderzoekbare zone bedraagt aldus eveneens 3535m². Hiervan werd 400,4m² (11,3%) onderzocht door middel van proefsleuven, 6,3m² door middel van kijkvensters (0,2%).

Bron     : ACKE B., BRACKE M. en FONTEYN P. 2020: Nota Kalmthout Brasschaatsteenweg. Verslag van de resultaten. 2019-026, Moerbeke-Waas
Auteurs :  Bracke, Maarten
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. en FONTEYN P. 2020: Nota Kalmthout Brasschaatsteenweg. Verslag van de resultaten. 2019-026, Moerbeke-Waas
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Brasschaatsteenweg (Kalmthout)
Het proefsleuvenonderzoek op dit perceel leverde enkel verstoringen op van 20ste-eeuwse afbraakwerken.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Kalmthout Brasschaatsteenweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072316 (Geraadpleegd op )