Gebeurtenis

Vooronderzoek Dilsen-Stokkem Bekaertlaan

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072320
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072320

Beschrijving

De landschappelijke boringen werden uitgevoerd tussen 15 en 28 januari 2020. Er werden 173 boringen geplaatst in een grid van 30 x 30 m.  In zones die sterk verstoord bleken, werd overgeschakeld naar een grid van 60 x 60 m. De boringen werden gezet met een edelmanboor met een diameter van 7 cm. De diepte varieerde van 20 tot 300 cm. Men trachtte steeds tot 30 cm in de C-horizont te boren.

De verkennende archeologische boringen werden uitgevoerd tussen 30 juni en 7 augustus. In totaal werden er 278 boringen geplaatst. In 4 zones gebeurde dit in een grid van 10 x 12 m. In andere zones werden er raaien met boringen om de 12 m geplaatst, zijnde 1 boring per toekomstige funderingszool. Men boorde eerst mechanisch tot ca. - 70 cm om door de ophogingslagen te geraken; daarna schakelde men over op handmatige boringen met een edelmanboor met een diameter van 17 cm. De boringen werden gezet tot een maximale diepte van 340 cm. De boormonsters werden gezeefd op een zeef met een maaswijdte van 2 mm.

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd tussen 18 en 27 augustus. Er werden 15 N-Z georiënteerde sleuven, 9 O-W georiënteerde sleuven en 5 kijkvensters aangelegd.

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Bronnen

Bron: DE LANGHE H., VANAENRODE W. en WESEMAEL E. 2020: Nota Lanklaar, Bekaertlaan. Bouw van een kartonfabriek, ARON rapport 926, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bekaertlaan (Dilsen-Stokkem)
Het vooronderzoek leverde geen resultaten op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Dilsen-Stokkem Bekaertlaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072320 (Geraadpleegd op )