Gebeurtenis

Vooronderzoek Glabbeek Torenstraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072321
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072321

Beschrijving

Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek werd een landschappelijk boor- en proefputtenonderzoek uitgevoerd. Gezien de fragmentarische bewaring werd meteen overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. Het proefsleuvenonderzoek bestond uit 18 individuele sleuven.

Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  :

Bronnen

Bron: DE RAYMAEKER A.. & DUPONT L. 2020: Nota: Het archeologisch vooronderzoek aan het Aquafintracé ter hoogte van de Torenstraat te Glabbeek, Tienen
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Torenstraat 49 (Glabbeek)
Tijdens het vooronderzoek werden sporen uit de Romeinse periode aangetroffen. Naast twee brandrestengraven, gaat het voornamelijk om kuilen (waarvan sommige paalkuilen). De sporen worden aan een nederzettingssite en aan ambachtelijke activiteiten gelinkt.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Glabbeek Torenstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072321 (Geraadpleegd op )