Gebeurtenis

Opgraving toevalsvondst Mechelen Kerkenbos

archeologische opgravingen
ID
1072322
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072322

Beschrijving

Archeologische opgraving naar aanleiding van een toevalsvondst.

Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Bronnen

Bron: VYNCKIER G., MEYLEMANS E., BRION M., VAN LAECKE J. 2019: Archeologisch onderzoek te Kerkenbos in Muizen (Mechelen). Een grafveld uit de metaaltijden en Romeinse sporen, Archeologierapport agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kerkenbos 94 (Mechelen)
Bij de archeologische opgraving werden verschillende structuren aangetroffen, een cirkelvormig monument met dubbele palenrij, wellicht uit de bronstijd, een grafveld uit de ijzertijd, Romeinse sporen, en enkele meer recente sporen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving toevalsvondst Mechelen Kerkenbos [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072322 (Geraadpleegd op )