Gebeurtenis

Proefsleuven De Lijn Hoogstraten

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072323
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072323

Beschrijving

Op het deel van het perceel waar een nieuwe busstelplaats gepland was en werken met ingreep in de bodem zouden uitgevoerd worden werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Er werden twee proefsleuven van 2 m breed aangelegd met een oost-west oriëntatie te worden aangelegd. In totaal werd op deze manier 200 m² onderzocht (15,9 % van de totale oppervlakte, 1258 m²). Er werden geen kijkvensters aangelegd.

De bodem bleek grotendeels afgegraven en buiten resten van een stabilisélaag die als verstoring werd ingetekend en het spoor van een met cement gemetselde bakstenen ronde waterput die wellicht uit de 20ste eeuw dateert, zijn geen relevante archeologische sporen waargenomen.

Bron     : NIELS J., VAN BAVEL J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Hoogstraten, Van Aertselaerstraat: Verslag van de Resultaten, Rapport nr. 0258, Beerse
Auteurs :  Jennes, Niels
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES N., VAN BAVEL J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota Proefsleuvenonderzoek. Hoogstraten, Van Aertselaerstraat. Verslag van de Resultaten, Rapport nr. 0258, Beerse
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Van Aertselaerstraat (Hoogstraten)
Proefsleuvenonderzoek op een deel van het terrein waar bodemingrepen gepland waren. Het onderzoek leverde geen archeologisch relevante sporen op.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuven De Lijn Hoogstraten [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072323 (Geraadpleegd op )