Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Bollaarstraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072325
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072325

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden 4 boringen geplaatst verspreid in het projectgebied. De aanwezigheid van regelmatig verploegde bodems waarin natuurlijke horizonten volledig in de bouwvoor opgenomen werden, levert zeer weinig kansen voor in situ bewaarde steentijdsites. In de
onderliggende A/C- en Cg-horizonten kunnen nochtans nog steeds goed bewaarde restanten van archeologische sporen vanuit jongere perioden bewaard zijn. 

Het proefsleuvenonderzoek omvatte de aanleg van vijf proefsleuven en zes kijkvensters voor een totale oppervlakte van 454 m². Het
totale plangebied omvat ca. 3.600 m², waardoor 12,6 % onderzocht werd.

Bron     : VANDER CRUYSSE M. & PAWELCZAK P. 2020: Nota Lier Bollaarstraat. Deel 1: Verslag van de Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1369, Bassevelde
Auteurs :  Vander Cruyssen, Margot
Datum  :

Bronnen

Bron: VANDER CRUYSSE M. & PAWELCZAK P. 2020: Nota Lier Bollaarstraat. Deel 1: Verslag van de Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1369, Bassevelde
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bollaarstraat (Lier)
Het vooronderzoek met en zonder ingreep in de bodem op de geplande verkaveling heeft geen relevante archeologische sporen opgeleverd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Bollaarstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072325 (Geraadpleegd op )