Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Kruisstraat Duffel

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072327
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072327

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden 5 boringen met een Edelmann-boor (7cm diameter) verspreid over het terrein uitgezet tot op een diepte van minstens 2m. In boringen 1, 2 en 4 was een intact AC-profiel zichtbaar met een 70cm dikke Ap-horizont. In boring 3 werd een BC/A-horizont vastgesteld onder een 70 cm dikke Ap-horizont. Dit gaf weinig verwachting naar de aanwezigheid van steentijd maar bood wel potentieel voor jongere periodes. 

Er werden vijf proefsleuven en 1 kijkvenster aangelegd voor een totale oppervlakte van 310 m². Het volledige plangebied had een grootte van 5.629 m². De noordelijke zijde van het plangebied is volgens het Gewestplan echter ingedeeld als agrarische zone waardoor hier geen bodemingrepen
mogen plaatsvinden (ca. 2.380 m²). Bijgevolg mocht hier ook geen archeologisch vooronderzoek gebeuren. De oppervlakte van het plangebied bedroeg hierdoor slechts 3.249 m². Door nog aanwezige obstakels kon een strook eveneens niet betreden worden (ca. 660 m²). Binnen het
toegankelijke terrein werd 11,4% geprospecteerd. Ondanks dat de dekkingsgraad van 12,5 % niet bereikt kon worden, kon wel met voldoende zekerheid een duidelijk beeld bekomen worden van de negatieve archeologische waarde van het terrein. 

Bron     : , MASSAGE L., DESMET C., PAWELCZAK P. & VANDER CRUYSSEN M. 2020: Nota Duffel - Kruisstraat 160-162. Deel 1: Verslag van de resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1393, Bassevelde
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 28-09-2020

Bronnen

Bron: MASSAGE L., DESMET C., PAWELCZAK P. & VANDER CRUYSSEN M. 2020: Nota Duffel - Kruisstraat 160-162. Deel 1: Verslag van de resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1393, Bassevelde
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kruisstraat 160-162 (Duffel)
Naar aanleiding van de bouw van appartementen werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en proefsleuven. Beide onderzoeken leverden geen relevante archeologische sporen op.