Gebeurtenis

Proefputtenonderzoek Lommel Gerard Mercatorstraat II

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072329
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072329

Beschrijving

Het proefputtenonderzoek in functie van steentijd artefactensites werd uitgevoerd op 20-21 februari en op 28 maart 2020. Er werden 18 proefputten van ieder 1 m², verdeeld in kwarten van 50 x 50 cm, aangelegd. Na verwijdering van de teelaarde (ca. 30 cm) werden de putten uitgegraven in 6 spits van elk 5 cm dik. De proefputten die overeenkwamen met de positieve verkennende archeologische boringen werden dieper aangelegd, tot 20 cm in de C-horizont. De zeefstalen werden nat gezeefd op een maaswijdte van 2 mm. Doordat er verstoringen werden aangetroffen, konden niet alle proefputten volledig opgegraven worden. 

Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Bronnen

Bron: VAN DER WAA M., WILLEMS M. en DE BOECK S. 2020: Nota Lommel Kristalpark III - Vario Food Group Fase 2, Leuven.
Type: literatuur
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefputtenonderzoek Lommel Gerard Mercatorstraat II [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072329 (Geraadpleegd op )