Gebeurtenis

Vooronderzoek Zaventem Woluwedal zone 2

archeologisch vooronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072334
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072334

Beschrijving

Begin september 2020 werden in een zone van 3.4 ha 289 megaboringen uitgevoerd voor het verkennend archeologisch booronderzoek. De 18 proefsleuven en 9 kijkvensters werden gegraven tussen 4 en 21 september.

Auteurs :  ARON
Datum  :

Bronnen

Bron: REYGEL P., AUGUSTIN S., DE LANGHE H., STEEGMANS J., VANWAENRODE W. & DRIESEN P. 2020: Archeologienota Zaventem, Woluwedal. Leemonginning zone 2. Nota Leemafgraving zone 2, Aron-rapporten 929, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Grote Kloosterstraat (Zaventem)
Woluwedal Leemontginning zone 2


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Zaventem Woluwedal zone 2 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072334 (Geraadpleegd op )