Gebeurtenis

Vooronderzoek Lostraat fase 1

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, archeologisch vooronderzoek
ID: 1072335   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072335

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden verspreid over het terrein 3 proefsleuven van 2m breed en 1 kijkvenster aangelegd. In totaal is een oppervlakte van 124,12m² blootgelegd. Dit is 12,2% van de te onderzoeken zone. Het kijkvenster had een oppervlakte van 55,93m² wat 5,95% bedraagt van de te onderzoeken zone. Er werden 3 bodemprofielen geregistreerd die opgedeeld kunnen worden in 2 typeprofielen. In het eerste typeprofiel zijn boven de Apb en/of C-horizont nog 3 ophogingspakketten waargenomen. Het tweede bodemprofiel toont een A/C bodemprofiel onder de Apb-horizont. In totaal zijn 5 paalsporen, 3 greppels met een NO-ZW oriëntatie en 5 verstoringen geregistreerd. 

Bron     : GYESBREGHS D. 2020: Nota Heist-op-den-Berg - Lostraat. Fase 1, Rapporten All-Archeo bvba 992, Bornem.
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 29-09-2020

Bronnen

Bron: GYESBREGHS D. 2020: Nota Heist-op-den-Berg - Lostraat. Fase 1, Rapporten All-Archeo bvba 992, Bornem.
Type: literatuur
Datum: 2020


Relaties

Is gerelateerd aan

Archeologische opgravingen Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg (Heist-op-den-Berg)


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lostraat (Heist-op-den-Berg)
Naar aanleiding van geplande bouwwerken met ingreep in de bodem werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek toonde aan de de oppervlakte van het projectgebied grotendeels verstoord was maar bracht toch enkele sporen aan het licht die geïnterpreteerd werden als daterend uit de Romeinse periode.