Gebeurtenis

Vooronderzoek Maldegem Mottedreef

landschappelijk booronderzoek, sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072336
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072336

Beschrijving

In eerste instantie werden landschappelijke boringen uitgevoerd op het terrein. In totaal werden 7 boringen geplaatst waarbij algemeen een A(p) – C horizontensequentie werd vastgesteld. Er werden geen aanwijzingen aangetroffen voor een in situ bewaarde steentijdsite. Er werd dan ook geen verder booronderzoek uitgevoerd.

Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op dinsdag 25 augustus 2020. Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 3 parallelle westzuidwest-oostnoordoost georiënteerde sleuven. Het vooropgestelde sleuvenplan kon grotendeels gevolgd worden. Ter hoogte van de aangetroffen sporencluster in sleuf 1 werd een extra tussensleuf gegraven om de aan- of afwezigheid van sporen in deze zone na te gaan. De zone van de geplande werken was ca. 4554m² groot. Hiervan werd ca. 650,6m² (14,3%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 56,8m² (1,2%) door middel van kijkvensters. 

Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 29-09-2020

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M., FONTEYN P. 2020: Nota Maldegem Mottedreef. Verslag van Resultaten, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Lampertheimlaan (Maldegem)
Er werd een klein aantal paalkuilen uit de metaaltijden en een greppel uit de Nieuwe Tijd aangetroffen.