Gebeurtenis

Vooronderzoek Temse Bazel - Hemelrijkstraat

landschappelijk booronderzoek, sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072337
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072337

Beschrijving

Om een evaluatie te maken van het archeologische potentieel van het terrein, werd gebruik gemaakt van het systeem van continue proefsleuven. In totaal werden 4 sleuven aangelegd, telkens met een breedte van 2,5 m. De afstand tussen de assen van de sleuven bedroeg telkens 15 m. De totale oppervlakte van het projectgebied bedroeg 3731,33 m². Door middel van de sleuven met aanvullende kijkvensters werd hiervan in totaal 630,78 m² of 16,90 % onderzocht.

Auteurs :  Erfpunt
Datum  : 29-09-2020

Bronnen

Bron: VAN NESTE T., DE PUYDT M. 2020: Nota Bazel - Hemelrijkstraat 2019 Proefsleuven en proefputten, Rapporten van Erfpunt – team Onderzoek 137 – deel 2, Sint-Niklaas.
Type: literatuur
Datum: 2020