Gebeurtenis

Vooronderzoek Wielsbeke Kastanjestraat

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072340   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072340

Beschrijving

Het terrein werd geëvalueerd door middel van 4 proefsleuven, allen met een noordwest-zuidoost oriëntatie. Het aantal proefsleuven en 1 kijkvenster bleek voldoende om de aangetroffen sporen in hun archeologische context te interpreteren. In totaal werd 714 m² van het terrein (totale oppervlakte 5560 m²) onderzocht, waarvan 680 m² (sleuven) en 35 m² (kijkvenster) archeologisch onderzocht. Concreet komt dit neer op een dekkingspercentage van ca. 12,2 % voor de sleuven en ca. 0,6 % voor het kijkvenster.

Auteurs :  Ruben Willaert bvba
Datum  : 29-09-2020

Bronnen

Bron: LEFERE M., SLABBINCK F. 2020: Nota vooronderzoek met ingreep in de bodem (fase 1) deel 1: verslag van resultaten, Sint-Michiels-Brugge.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kastanjestraat 19B (Wielsbeke)
Er werd tijdens de terreininventarisatie 1 enkel spoor aangetroffen, een gracht. Deze leverde geen vondstmateriaal op, waardoor een datering uitblijft. Ook de exacte interpretatie is ongekend.