Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Liersesteenweg 203

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, archeologisch vooronderzoek
ID
1072344
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072344

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek omvatte 3 parallelle NW-ZW georiënteerde sleuven in de noordwestelijke tuinzone en 5 NW-ZO georiënteerde sleuven op het zuidoostelijke weiland. Daarnaast werden in totaal nog 9 kijkvensters aangelegd. De totale oppervlakte van de advieszone voor archeologisch vooronderzoek bedroeg ca. 11.130m². Hiervan werd ca. 856,8m² (7,7%) onderzocht door middel van proefsleuven en ca. 53,2m² (0,5%) door
middel van kijkvensters. Om de aardkundige bodemopbouw van het projectgebied te kunnen evalueren, werden 5 bodemprofielen aangelegd verspreid over beide zones. De bodem is er gekenmerkt door de aanwezigheid van natte en matig natte zandleembodems. Er is in het algemeen een A-C horizontensequentie vastgesteld met een C-horizont op ca 30 tot 50cm onder het huidige maaiveldniveau.

Bron     : ACKE B., BRACKE M. & FONTEYN P. 2020: Nota Heist-op-den-Berg Liersesteenweg 203. Verslag van de resultaten, 2020-057, Moerbeke-Waas.
Auteurs :  Bracke, Maarten
Datum  :

Bronnen

Bron: ACKE B., BRACKE M. & FONTEYN P. 2020: Nota Heist-op-den-Berg Liersesteenweg 203. Verslag van de resultaten, 2020-057, Moerbeke-Waas.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Liersesteenweg 203 (Heist-op-den-Berg)
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op een deel van het plangebied. Deze zone bleek grotendeels verstoord en leverde geen relevante archeologische sporen op, op een recente perceelsgreppel na.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Liersesteenweg 203 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072344 (Geraadpleegd op )