Gebeurtenis

Vooronderzoek Ardooie Beverenstraat 24a

verkennend archeologisch booronderzoek, sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072347
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072347

Beschrijving

Er werden 93 verkennende boringen geplaatst binnen het plangebied. De maximale boordiepte varieerde tussen 20 en 90 cm maar schommelde meestal rond 70 cm onder het maaiveld.De monstername gebeurde in een verspringend driehoeksgrid van 10 x 12 m, waarbij met behulp van een combiboor van het type edelman met diameter 15 cm twee à drie boorkoppen van de top van het in situ sediment is ingezameld. Per boorlocatie is er één monster genomen. De teelaarde is niet bemonsterd. 

Er werden zeven proefsleuven aangelegd voor een totale oppervlakte van 1358 m². De totale advieszone voor proefsleuvenonderzoek omvatte 11.497 m², waardoor 12 % onderzocht werd.

 

 

 

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 30-09-2020

Bronnen

Bron: VAN HOECKE H., CREAUTZ M. 2020: Nota Ardooie Hoogbeverenstraat 24a: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1340, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Hoogbeverenstraat 24A (Ardooie)
Bij het verkennend booronderzoek werden geen vondsten aangetroffen. Ook het proefsleuvenonderzoek leverde geen archeologische vondsten of sporen op.