Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Mussenhoevelaan

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072350
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072350

Beschrijving

Bij de uitbreiding van een landbouwbedrijf zullen op delen van het perceel in kwestie diepgaande bodemingrepen plaatsvinden. Op deze delen werd een proefsleuvenonderzoek uit gevoerd. Het centrale deel van het perceel blijft gespaard van ingrijpende bodemingrepen en is dus niet bedreigd. Dit deel is dan ook niet opgenomen in het proefsleuvenonderzoek. Het projectgebied werd onderzocht door middel van aparte ononderbroken sleuven met een breedte van 2 m, verdeeld over vier aparte deelzones binnen het projectgebied. Twee zones bevinden zich onderaan aan de zuidrand van het projectgebied en twee bovenaan aan de noordrand. De totale oppervlakte van de advieszone bedraagt 14926.23m². In totaal werd 12,59 % of 1879.77 m² van het plangebied onderzocht door middel van sleuven en kijkvensters. In totaal werden zeven putwandprofielen geregistreerd verspreid over het plangebied. De bodemopbouw bleek zeer homogeen. Het gaat om een eolische zandleembodem die rust op ondiepe Tertiaire afzettingen. In de top van de zandleem werd geen bodemvorming vastgesteld zodat er sprake is van een Ap-C1-C2 bodemprofiel. 

Bron     : WUYTS F., JACOPS J., ROZEK J. & LALOO P. 2020: Boechout Mussenhoevelaan 2019F61. Nota. Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek, Bredene.
Auteurs :  GATE
Datum  :

Bronnen

Bron: WUYTS F., JACOPS J., ROZEK J. & LALOO P. 2020: Boechout Mussenhoevelaan 2019F61. Nota. Verslag van resultaten proefsleuvenonderzoek, Bredene.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Mussenhoevelaan (Boechout)
Naar aanleiding van de uitbreiding van een landbouwbedrijf werd op delen van het perceel waar bodemingrepen gepland zijn, een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Naast enkele offsite fenomenen (grachten en greppels, karrensporen) uit de nieuwe of nieuwste tijd zijn geen relevante sporen waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Mussenhoevelaan [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072350 (Geraadpleegd op )