Gebeurtenis

Vooronderzoek Acaciadreef

sleuvenonderzoek, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072357
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072357

Beschrijving

Plaatsing van 12 landschappelijke boringen in een verspringend driehoeksgrid van 25 x 25 m. Plaatselijk is er veen aangetroffen.
Het proefsleuvenonderzoek bestond uit 5 noord-zuid gerichte sleuven, dwars op de vallei van de Molse Nete. Ze werden aangevuld met 2 kijkvensters.

Auteurs :  ARON, Verhaert, Alde
Datum  :

Bronnen

Bron: VANAEDENRODE W., VAN DE STAEY I. & DREISEN P. 2020: Nota Balen, Acaciadreef - Dennenstraat. Ontwikkeling van een verkaveling, Aron-Rapport 922, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Acaciadreef (Balen)
Een terrein van 1 ha langs de Acaciadreef en Dennenstraat wordt verkaveld in 16 bouwloten. Het uitgestelde vooronderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek en proefsleuven. Er zijn geen steentijdartefactensites, sporensites of vondsten aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Acaciadreef [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072357 (Geraadpleegd op )