Gebeurtenis

Vooronderzoek Acaciadreef

sleuvenonderzoek, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072357
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072357

Beschrijving

Plaatsing van 12 landschappelijke boringen in een verspringend driehoeksgrid van 25 x 25 m. Plaatselijk is er veen aangetroffen.
Het proefsleuvenonderzoek bestond uit 5 noord-zuid gerichte sleuven, dwars op de vallei van de Molse Nete. Ze werden aangevuld met 2 kijkvensters.

Auteurs :  ARON, Verhaert, Alde
Datum  : 01-10-2020

Bronnen

Bron: VANAEDENRODE W., VAN DE STAEY I. & DREISEN P. 2020: Nota Balen, Acaciadreef - Dennenstraat. Ontwikkeling van een verkaveling, Aron-Rapport 922, Tongeren.
Type: literatuur
Datum: 23-09-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Acaciadreef (Balen)
Een terrein van 1 ha langs de Acaciadreef en Dennenstraat wordt verkaveld in 16 bouwloten. Het uitgestelde vooronderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek en proefsleuven. Er zijn geen steentijdartefactensites, sporensites of vondsten aangetroffen.