Gebeurtenis

Vooronderzoek Halle Noorderstraat

landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek
ID
1072362
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072362

Beschrijving

Aanvankelijk werd gestart met een landschappelijk booronderzoek. Doordat de ondergrond moeilijk doordringbaar was, werd overgegaan tot 44 landschappelijke profielputten.

Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: HOREMANS B., VRANKEN J. & VAN DEN BERGHE K. 2020: Archeologienota Noorderstraat te Halle (Vlaams-Brabant), ADEDE-rapport 606, Gent
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Noorderstraat 1 (Halle)
Tijdens het landschappelijk booronderzoek werd een verstoring van minimaal 150 cm diep vastgesteld. De verstoring bestaat uit lagen die metaal, grind- en baksteenfragmenten, plastiek en ander bouwafval bevatten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Halle Noorderstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072362 (Geraadpleegd op )