Gebeurtenis

Vooronderzoek Tongerlo Leistraat 16

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072367
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072367

Beschrijving

De totale onderzochte oppervlakte omvat 539,45 m2 waarvan 483,3 m2 proefsleuven en 56,15 m2 kijkvensters en dwarssleuven. Er werd ten opzichte van de voor onderzoek beschikbare oppervlakte een dekkingsgraad van 12,4 % bereikt, verdeeld in 11,1 % proefsleuven en 1,3 % kijkvensters en dwarssleuven.

Auteurs :  Fodio bvba
Datum  : 02-10-2020

Bronnen

Bron: DE BEENHOUWER J., ARCKENS M., BECKERS C. 2019: Nota Tongerlo Leistraat 16 Resultaten van het uitgesteld archeologisch vooronderzoek. Laat-middeleeuwse landbouwontginning, Folio 21, Wijnegem.
Type: literatuur
Datum: 2019


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Leistraat 16 (Westerlo)
In totaal werden 59 sporen geregistreerd, die behoren tot 34 spoorcomplexen, waarvan, 8 stratigrafische lagen, 4 verstoringen, 1 natuurlijke spoor, 12 grachten, 4 kuilen en 5 rondbewerkingssporen (ploegsporen en spitsporen).