Gebeurtenis

Vooronderzoek Sint-Truiden Diestersteenweg

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072373
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072373

Beschrijving

Het terrein werd onderzocht door middel van drie noordoost-zuidwest georiënteerde proefsleuven met een totale oppervlakte van 610 m². De afstand tussen de proefsleuven bedroeg maximaal 15 m (van middenpunt tot middenpunt) en de proefsleuven waren 2 m breed. Centraal in SL2 en in het zuiden van SL1 werd een kijkvenster aangelegd ter hoogte van de aangetroffen sporen. Kijkvenster 1 had een oppervlakte van 115 m² en kijkvenster 2 had een oppervlakte van 53 m². Op deze wijze werd in totaal 778 m² of 12,7 % van de totale oppervlakte onderzocht (ca. 6096 m²).

Auteurs :  ARON
Datum  : 05-10-2020

Bronnen

Bron: DE LANGHE H., DRIESEN P., LEES T. 2020: Nota Sint-Truiden, Diestersteenweg Aanleg van een terrein voor grondverbetering in het kader van rioleringswerken aan de Moerriool, ARON rapport 871, Tongeren.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Diestersteenweg (Sint-Truiden)
Bij proefsleuven werden op dit perceel 2 clusters van post-middeleeuwse sporen aangetroffen. Eén cluster kan in verband gebracht worden met perceelsgrenzen en de andere met een tijdelijke constructie zoals bijvoorbeeld een stal. Verder was het terrein afgegraven.