Gebeurtenis

Vooronderzoek Sint-Truiden Diestersteenweg

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072373
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072373

Beschrijving

Het terrein werd onderzocht door middel van drie noordoost-zuidwest georiënteerde proefsleuven met een totale oppervlakte van 610 m². De afstand tussen de proefsleuven bedroeg maximaal 15 m (van middenpunt tot middenpunt) en de proefsleuven waren 2 m breed. Centraal in SL2 en in het zuiden van SL1 werd een kijkvenster aangelegd ter hoogte van de aangetroffen sporen. Kijkvenster 1 had een oppervlakte van 115 m² en kijkvenster 2 had een oppervlakte van 53 m². Op deze wijze werd in totaal 778 m² of 12,7 % van de totale oppervlakte onderzocht (ca. 6096 m²).

Auteurs :  ARON
Datum  :

Bronnen

Bron: DE LANGHE H., DRIESEN P., LEES T. 2020: Nota Sint-Truiden, Diestersteenweg Aanleg van een terrein voor grondverbetering in het kader van rioleringswerken aan de Moerriool, ARON rapport 871, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Diestersteenweg (Sint-Truiden)
Bij proefsleuven werden op dit perceel 2 clusters van post-middeleeuwse sporen aangetroffen. Eén cluster kan in verband gebracht worden met perceelsgrenzen en de andere met een tijdelijke constructie zoals bijvoorbeeld een stal. Verder was het terrein afgegraven.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Sint-Truiden Diestersteenweg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072373 (Geraadpleegd op )