Gebeurtenis

Vooronderzoek Gent Zandberg

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072382
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072382

Beschrijving

Tussen 13 en 17 januari 2020 werden op de Zandberg in Gent 3 proefputten aangelegd door de dienst Stadsarcheologie Gent. Gezien de complexe bodemkundige situatie werden eveneens stalen genomen voor bodemmorfologisch en micromorfologisch onderzoek. Het onderzoek kaderde in de heraanleg van het plein en de aanleg van een ontdubbelde riolering.

Auteurs :  Vermeiren, Geert
Datum  :

Bronnen

Bron: VERMEIREN G. 2020: Gent, Zandberg. Archeologienota. Projectcode 2020A474, Gent
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Zandberg, Koningstraat, Onderstraat, Hoogpoort (Gent)
In de drie proefputten zijn diverse kuilen vastgesteld, een organische zwarte laag met veel vondstmateriaal en diverse ophogingspakketten, waarna de huidige bestrating werd aangelegd. Het vooronderzoek gaf aan dat de oorspronkelijke, vroegmiddeleeuwse lagen zijn weggegraven.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Gent Zandberg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072382 (Geraadpleegd op )