Gebeurtenis

Vooronderzoek Hove Kapelstraat 94

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, landschappelijk booronderzoek
ID
1072386
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072386

Beschrijving

Tussen 6 april en 12 mei 2020 werd het vooronderzoek uitgevoerd. Eerst werden er 4 handmatige en 2 mechanische landschappelijke boringen uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het onderzoek werd vervolgens overgegaan naar een proefsleuvenonderzoek. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 3 sleuven aangelegd. Op basis van het proefsleuvenonderzoek is ca. 324m2 onderzocht van een terrein met een oppervlakte van 4125 m2. Dit is minder dan de beoogde 516 m2. Echter gezien de grootschalige recente verstoringen die werden aangetroffen in de proefsleuven, volstond dit als steekproef voor de rest van het terrein. 

Auteurs :  Hertoghs, Sarah
Datum  :

Bronnen

Bron: HEIRBAUT E.N.A. 2020: Nota Hove Kapelstraat, LAReS-rapport 336, Halle-Zoersel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Kapelstraat 94 (Hove)
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden slechts twee greppels aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om een perceelsgreppel en een afwateringsgreppel uit de nieuwste tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Hove Kapelstraat 94 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072386 (Geraadpleegd op )