Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Kleine-Spouwen Schildstraat 2

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072395
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072395

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd van 18 t.e.m en 19 maart 2020 door ARON bv. De opzet van het programma van maatregelen werd tijdens het uitgevoerde onderzoek grotendeels gevolgd. Echter was vooraf geweten dat 9056 m² al aangeduid was als verstoorde zone, waarvan 3157 m² al archeologisch was onderzocht in 2008. Het betrof hier het tracé van de Schildstraat, alsook de aanwezige wallen aan weerszijde van de Schildstraat,
maar ook een deel van het huidige bedrijventerrein van Vandersanden Group. In het oostelijke deel van het onderzoeksgebied werd een buffer aangehouden. Hier gaat men het terrein ophogen en vervolgens parking aanleggen. Vanuit het oogpunt van stabiliteit, de geringe bodemingreep, en ook een dikker pakket colluvium (cfr. landschappelijk bodemonderzoek) werd besloten de sleuven hier niet verder door te trekken. Er was dus nog een
oppervlakte van 27.668 m² over die door middel van het proefsleuvenonderzoek onderzocht moest worden.
Ondanks dit werd het terrein wel onderzocht door middel van 17 NW-ZO georiënteerde proefsleuven met een totale oppervlakte van 3392 m². De afstand tussen de proefsleuven bedroeg maximaal 15 m (van middenpunt tot middenpunt) en de proefsleuven waren 2 m breed.21 Er werden ook vier kijkvensters aangelegd met een totale oppervlakte van Op deze wijze werd in totaal 3532 m² of 12,7 % van de oppervlakte onderzocht (ca. 27668 m²).

Bron     : AUGUSTIN S., T. LEES & E. WESEMAEL 2020: Nota Kleine Spouwen, Schildstraat Uitbreiding van bedrijventerrein. Deel 1 Verslag van de resultaten, Tongeren.
Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Bronnen

Bron: AUGUSTIN S., T. LEES & E. WESEMAEL 2020: ARON rapport 859 – Nota – Kleine Spouwen, Schildstraat, Tongeren.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Schildstraat (Bilzen)
Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek drie archeologische sporen en twee archeologische vondsten aangetroffen in het onderzoeksgebied. De sporen S1 en S2 waren parallel aan elkaar gelegen greppels in het westelijke hoger gelegen deel van het onderzoeksgebied, nabij de Schildstraat. Spoor S3 was lager gelegen meer centraal in het terrein. Alle sporen waren door het colluvium heen gegraven, wat hen een postmiddeleeuwse datering geeft.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Kleine-Spouwen Schildstraat 2 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072395 (Geraadpleegd op )