Gebeurtenis

Vooronderzoek Overijse Terhulpensesteenweg 277

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek
ID
1072396
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072396

Beschrijving

Het landschappelijke booronderzoek wees uit dat de bodemopbouw ter hoogte van het onderzoeksgebied volledig intact is. In alle 15 uitgevoerde boringen werd een Ap-Bt-C-bodemopbouw waargenomen.

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek (n=42) zijn er geen indicatoren uitgekomen die de aanwezigheid van een steentijdsite zouden bevestigen. Er werd onmiddellijk overgegaan tot proefsleuvenonderzoek. 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 2 lange proefsleuven aangelegd. Bij iedere proefsleuf werd een kijkvenster aangelegd.

Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  :

Bronnen

Bron: BROEKMANS D. & PELSMAEKERS S. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Terhulpensesteenweg te Overijse (prov. Vlaams-Brabant), Hasselt
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Terhulpensesteenweg 277 (Overijse)
Het terrein werd tijdelijk in gebruik genomen voor grondverbetering. Daarvoor moest voorafgaandelijk een archeologisch vooronderzoek gebeuren.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Overijse Terhulpensesteenweg 277 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072396 (Geraadpleegd op )