Gebeurtenis

Vooronderzoek Huldenberg Wolfshaegen

verkennend archeologisch booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072399
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072399

Beschrijving

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werden eerst drie referentieboringen uitgezet en nadien aangevuld met 11 verkennende boringen. Hierbij werden geen steentijdvondsten of organisch materiaal aangetroffen.

Het proefsleuvenonderzoek werd op 8 mei uitgevoerd en afgerond. Er werden 2 werkputten aangelegd. In totaal werd ca. 158,4 m² tijdens het vooronderzoek opengelegd. Dit is 12,93 % van de totale oppervlakte (1225 m²).

Auteurs :  Jansen, Isabelle
Datum  :

Bronnen

Bron: DEVROE A., BERVOETS G., CLAESEN J., DOUCET A. & S. DONDEYNE 2020: Nota: verslag van resultaten Huldenberg, Wolfshaegen, Koersel
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Wolfshaegen (Huldenberg)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Huldenberg Wolfshaegen [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072399 (Geraadpleegd op )