Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Diepenbeek Peperstraat-Waardestraat

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072401
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072401

Beschrijving

Het onderzoek werd uitgevoerd op 21 februari 2020. Er werden één proefsleuf aangelegd voor een totale oppervlakte van 490 m². De totale advieszone
voor proefsleuvenonderzoek omvat 1.670 m², waardoor 29,3 % onderzocht werd.

Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 12-10-2020

Bronnen

Bron: VAN HOECKE H. & P. PAWELCZAK 2020: Diepenbeek, Peperstraat-Waardestraat, Verslag van de resultaten, Gent.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Peperstraat (Diepenbeek)
Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op 21 februari 2020. Er werd één proefsleuf aangelegd voor een totale oppervlakte van 490 m². Er werden 20 sporen aangetroffen: tien greppels, vijf paalkuilen, vier kuilen en één recent spoor. De meeste sporen die werden aangetroffen zijn greppels die dateren uit de nieuwe tijd, één greppel in de volle middeleeuwen. Het gaat wellicht om afwateringsgreppels naar de Demer.