Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Geitenberg

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072402
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072402

Beschrijving

Aanleg van vier proefsleuven, een deel van het terrein bleek sterk genivelleerd te zijn. Er zijn geen sporen aangesneden.

Auteurs :  Verhaert, Alde, VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  :

Bronnen

Bron: HAZEN P. L.M. 2020: Mechelen, Geitenberg, Vrijevelden. Een nota van het proefsleuvenonderzoek, VEC Nota 788, Geel.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Geitenberg (Mechelen)
Uitvoering van een proefsleuvenonderzoek, voorafgaand aan de aanleg van een park en wegenis- en rioleringswerken in Geitenberg en Vrijevelden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Proefsleuvenonderzoek Geitenberg [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072402 (Geraadpleegd op )