Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Ranst Campus Vesta

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072405
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072405

Beschrijving

Op de Campus Vesta werd op 27/05/2019 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, dit leverde naast een afvalkuil uit het begin van de jaren '50 van de 20ste eeuw ook nog vier andere grondsporen op: een paalspoor en drie archeologisch steriele kuilen.

Auteurs :  Pieters, Marnix
Datum  : 12-10-2020

Bronnen

Bron: VAN DE VELDE S., VERGAUWE R. & LALOO P. 2019: Ranst Campus Vesta. Verslag van Resultaten, Ghent Archaeological Team bvba, Bredene.
Type: literatuur
Datum: 2019


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Emblem (Ranst)
Bij proefsleuvenonderzoek te Ranst op de Campus Vesta werden 1 paalspoor en 3 steriele kuilen uit de postmiddeleeuwse periode aangesneden. Daarnaast werd ook een afvalkuil onderzocht uit de beginjaren '50 van de 20ste eeuw en te linken aan Britse militaire aanwezigheid.