Gebeurtenis

Opgraving Kortessem Printhagen

archeologische opgravingen
ID
1072409
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072409

Beschrijving

Bij het uitgraven van de oude gracht en aanleggen nieuwe gracht en het uitgraven/verleggen van bestaande leidingen werd archeologisch onderzoek uitgevoerd onder de vorm van een opgraving van de bestaande brug en vier grachtdoorsnedes, gevolgd door een opgraving van het uitgraven
van de oude gracht. Voor het herleggen en inbuizen van de openbare gracht langs de Printhagendreef werd een opgraving van drie werkputten voorzien.

Het veldonderzoek werd uitgevoerd op 22, 23, 24, 29 en 30 juli en op 20 augustus 2019 door BAAC Vlaanderen bvba. De werkputten werden aangelegd met behulp van een kraan met gladde bak en met de hand opgeschoond. De aangelegde vlakken en de uitgehaalde grond werden onderzocht met behulp van een metaaldetector. Er werd geen bronbemaling voorzien.Alle werkputten werden laagsgewijs afgegraven. Eventueel zichtbare sporen werden in het vlakbeschreven en ingemeten. Telkens een nieuwe aflijning zichtbaar werd, werd een nieuw vlak aangelegd, maar gezien de aard van de sporen zijn deze vlakken, op werkput 4 na, arbitrair. De bekomen profielen moeten beschouwd worden als de belangrijkste weergave van de aangetroffen sporen en lagen en geven meer inzicht in de archeologische opbouw en onderlinge relatie van de verschillende aangetroffen sporen dan de aangeleverde grondplannen. Dit heeft te maken met de aard van de belangrijkste sporen, met name een gedempte kasteelgracht met verschillende gebruiks- en dempingsfases. De meeste werkputten werden aangelegd tot ca. 2 m onder het maaiveld. Op deze diepte werd de onderkant van de gracht bereikt en kwam ook het grondwater in de werkputten gesijpeld.

 

Bron     : LINTEN S. 2020: Eindverslag Opgraving Kortessem, Printhagen, Gent.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Bronnen

Bron: LINTEN S. 2020: Eindverslag Opgraving Kortessem, Printhagen, Gent.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Printhagendreef 4 (Kortessem)
Op het kasteeldomein werd zowel een boorcampagne als archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het archeologische onderzoek aan de Printhagendreef in Kortessem werd uitgevoerd naar aanleiding van een grootschalige renovatie- en herwaarderingscampagne. De aangetroffen sporen uit de vijf werkputten die werden aangelegd ter hoogte van de voormalige gracht hielden zonder uitzondering verband met de gracht rond het kasteel en met de brug die over deze gracht liep. Het dateerbare vondstmateriaal dateert uit de 19e eeuw of later. Deze datering bevestigt de historische informatie dat de gracht werd aangelegd aan het einde van de 18e eeuw en werd gedempt in de loop van de 19e eeuw. Ook de brug werd aangelegd bij deze bouwcampagne in het derde kwart van de 18e eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Kortessem Printhagen [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072409 (Geraadpleegd op )