Gebeurtenis

proefsleuvenonderzoek Horstebaan 3

sleuvenonderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072420
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072420

Beschrijving

Op het te bebouwen perceel, met een oppervlakte van ca 1780m², waar wegens vermoedelijke 19de-eeuwse bebouwing geen prehistorische site meer te verwachten was, werden 2 proefsleuven aangelegd. De proefsleuven lagen parallel aan elkaar, hadden een breedte van 2,5 m. Een van de sleuven werd uitgebreid met 2 kijkvensters. Het archeologisch niveau bevond zich tussen 81 en 128 cm onder het maaiveld of een hoogte tussen 7,25 en 7,70 m
TAW. Hierbij werd een oppervlakte opengelegd van 271 m². Dit is 15,22 % van de te onderzoeken zone. 

Bron     : CLAESSENS L. 2020: Nota Schoten - Horstebaan 3, Rapporten All-Archeo bvba 987, Bornem.
Auteurs :  Claessens, Liesbeth
Datum  :

Bronnen

Bron: CLAESSENS L. 2020: Nota Schoten - Horstebaan 3, Rapporten All-Archeo bvba 987, Bornem.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Horstebaan 3 (Schoten)
Naar aanleiding van de geplande uitbreiding van een kantoorgebouw vond een proefsleuvenonderzoek plaats op een perceel waar reeds 19de-eeuwse bebouwing vermoed werd. Uit dit onderzoek bleken op het terrein muurresten uit de 19de eeuw aanwezig te zijn maar was het ook duidelijk dat de bodem er volledig geroerd was. Er zijn geen waardevolle archeologische sporen meer te verwachten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: proefsleuvenonderzoek Horstebaan 3 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072420 (Geraadpleegd op )