Gebeurtenis

Archeologische evaluatie van het bodemarchief te Tongeren Bredestraat Kolmontstraat Burchtstraat

archeologische opgravingen
ID
1072445
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072445

Beschrijving

Samengevat kan gesteld worden dat het onderzoeksgebied, gelegen in de Jesserenweg, Kolmontstraat en Burchtstraat, lokaal een hoog potentieel droeg voor het aantreffen van resten hoofdzakelijk in verband met de burcht van Kolmont. In de bekrachtigde archeologienota wordt ook verwezen naar de mogelijkheid van een diepe verstoring, enerzijds te wijten aan de aanleg van de weg, anderzijds omwille van het lange in gebruik zijn als weg (het betreft een soort holle weg). De exacte bodemopbouw was niet gekend. Landschappelijk bodemonderzoek was niet mogelijk. De verwachte bodemopbouw was Aba en Abp bodems, leembodems met textuur B horizont en colluviale leembodems. Tijdens de archeologisch werfbegeleiding werd snel duidelijk dat de Quartaire leembodem grotendeels afwezig was ter hoogte van het onderzoeksgebied en onder een dikke verstoringslaag (1-1.5m-TAW) werden grotendeels meteen de Tertiaire afzettingen aangetroffen. Ter hoogte van de Jesserenweg werd de begeleiding volledig uitgevoerd. In de Kolmontstraat werd de helft van de straat archeologisch begeleid, maar gezien de aanwezigheid van de verstoring meteen bovenop tertiaire lagen en de
afwezigheid van archeologische sporen en lagen werd de strategie bijgesteld. Twee profielputten zijn op de resterende gedeelte van de Kolmontstraat geplaatst om de gaafheid van de bodem te evalueren. Deze putten hebben de afwezigheid van archeologisch interessante lagen verder bevestigd.

Bron     : Kaszas G. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief te Tongeren, Bredestraat – Kolmontstraat - Burchtstraat, Hasselt.
Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Bronnen

Bron: KASZAS G. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief te Tongeren, Bredestraat – Kolmontstraat - Burchtstraat, Hasselt.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Bredestraat, Burchtstraat, Jesserseweg, Kolmontstraat (Tongeren)
Samengevat kan gesteld worden dat het onderzoeksgebied, gelegen in de Jesserenweg, Kolmontstraat en Burchtstraat, ondanks het hoog lokaal ingeschatte archeologisch potentieel verregaand verstoord was. Indien archeologisch interessante en relevante elementen aanwezig waren op de locatie van het onderzoeksgebied, die door de verregaande antropogene verstoring vernield werden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologische evaluatie van het bodemarchief te Tongeren Bredestraat Kolmontstraat Burchtstraat [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072445 (Geraadpleegd op )