Gebeurtenis

Archeologisch vooronderzoek Nijverheidsstraat 12

sleuvenonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek, landschappelijk booronderzoek, archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID
1072446
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072446

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van nieuwe KMO units werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Vanwege het hoge potentieel voor de aanwezigheid van steentijdsites werd gestart met een landschappelijk booronderzoek. Hiervoor werden 7 boringen in een verspringend boorgrid van 50 X 40 cm uitgezet (Edelman 7 cm). Enkel ter hoogte van boring 5 werd een afgedekte podzolbodem opgeboord wat potentieel bood voor de aanwezigheid van steentijdsites. Daarom werd de zone rond deze boring verder gecontroleerd door middel van een verkennend archeologisch booronderzoek waarbij 22 boringen geplaatst werden in een verspringend driehoeksgrid van 5 X 6 m (Edelman 12 cm). Het opgeboorde sediment werd beschreven en nadien nat uitgezeefd op een zeef met maaswijdte van 1,91mm. Er werd in geen enkele boring lithisch materiaal, verbrande hazelnoten, verbrand bot of verkoold graan aangetroffen. Een steentijdsite was dus niet te verwachten maar het potentieel op een jongere site met bodemsporen bleef bestaan. Daarom werd overgegaan tot een gefaseerd proefsleuvenonderzoek. Tijdens fase 1 van dit onderzoek werden in totaal vier proefsleuven met een breedte van 1,8 m gegraven in noord-zuidelijke richting. Op deze manier werd 483 m2 of 11% van het plangebied onderzocht, genoeg om het plangebied te kunnen evalueren. In deze fase werden 2 bodemprofielen geregistreerd. Beide vertonen onder een resp. 45 en 25 cm dikke verstoring/ophoging een geelgrijze C-horizont. Her en der werd in het vlak nog een E- en B-horizont aangetroffen. De aanwezigheid van deze lagen wordt geïnterpreteerd als de aanwezigheid van zeer lokale laagtes, waarbij het oorspronkelijke podzolprofiel niet volledig is afgetopt geweest. Archeologische sporen of vondsten waren niet aanwezig. De volgende fases van het proefsleuvenonderzoek volgen naargelang de ontwikkelings- en bouwfasen van het project vorderen. 

Bron     : JENNES N., PEPERMANS J., WIJNEN J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota. Landschappelijk bodemonderzoek, verkennend booronderzoek & proefsleuvenonderzoek fase 1. Weelde, Nijverheidsstraat 12. Verslag van de resultaten, Rapport nr. 0402, Beerse.
Auteurs :  Jennes, Niels
Datum  :

Bronnen

Bron: JENNES N., PEPERMANS J., WIJNEN J. & VERRIJCKT J. 2020: Nota. Landschappelijk bodemonderzoek, verkennend booronderzoek & proefsleuvenonderzoek fase 1. Weelde, Nijverheidsstraat 12. Verslag van de resultaten, Rapport nr. 0402, Beerse.
Type: literatuur
Datum:


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Nijverheidsstraat 12 (Ravels)
Naar aanleiding van de bouw van nieuwe KMO-units werd het projectgebied onderworpen aan een landschappelijk booronderzoek, en een verkennend archeologisch booronderzoek in de zone waar de landschappelijke boringen een afgedekte podzolbodem aantoonden. Na negatief resultaat volgde fase 1 van het proefsleuvenonderzoek om eventuele jongere sites te traceren. Ook dit onderzoek kende een negatief resultaat.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Archeologisch vooronderzoek Nijverheidsstraat 12 [online] https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072446 (Geraadpleegd op )