Gebeurtenis

Proefsleuvenonderzoek Maaseik Mgr Koningsstraat 25

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem
ID: 1072451   URI: https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072451

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek werd gefaseerd uitgevoerd. In september werden 2 sleuven aangelegd. In oktober werd de sloop van de bestaande kelders archeologische begeleid gevolgd door het aanleggen van 2 bijkomende proefsleuven.

Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 15-10-2020

Bronnen

Bron: VAN DE KONIJNENBURG R. & JANSSENS J. 2020: Maaseik Mgr. Koningsstraat 25-27-29, nota archeologie, Haast-rapport 2020-48, Bree.
Type: literatuur
Datum: 2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Monseigneur Koningsstraat 25 (Maaseik)
De sloop van de kelders werden archeologische begeleid en op het terrein werden 4 proefsleuven aangelegd. Op het terrein werd een puinlaag vermengd met recent afval aangetroffen, de sleuven leverden geen archeologische sporen op.