Gebeurtenis

Nota Sparrendreef Knokke

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, sleuvenonderzoek
ID
1072453
URI
https://id.erfgoed.net/gebeurtenissen/1072453

Beschrijving

Bij de proefsleuven werd één rechthoekige kuil aangetroffen. Hierin werden geen vondsten gedaan waardoor het niet mogelijk was om de kuil te dateren.

Daarnaast werden verschillende natuurlijke sporen aangetroffen en verstoringen. Deze verstoringen hadden te maken met de sloop van gebouwen die binnen het plangebied stonden.

Bron     : VRANKEN J. & VAN EYNDE M. 2020: Nota Sparrendreef Knokke (West-Vlaanderen), Gent.
Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  : 15-10-2020

Bronnen

Bron: VRANKEN J. & VAN EYNDE M. 2020: Nota Sparrendreef Knokke (West-Vlaanderen), Gent.
Type: literatuur
Datum: 09-08-2020


Bekijk gerelateerde waarnemingen

Sparrendreef 55 (Knokke-Heist)
In het kader van een verkaveling werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn voornamelijk verstoringen aangetroffen van eerdere (recente) gebouwen. Er werd ook één kuil aangetroffen die niet gedateerd kon worden.